چاپ سوم دفتر نت 5 خط 25 برگی سیمی منتشر شد.
کتاب «هنرمندان جوان مانگا طراحی می‌کنند» اثر کریستوفر هارت به چاپ دوم رسید.