کتاب «انقلاب دموکراتیک سبز» اثر شانتال موف با ترجمه عرفان آقایی به چاپ دوم رسید.
کتاب «حجره» اثر جورجو آگامبن با ترجمه ابراهیم رنجبر به چاپ دوم رسید.