جرقه‌های فکر بکر در طراحی نشانه (لوگو)

کد شناسه :32496
جرقه‌های فکر بکر در طراحی نشانه (لوگو)

کتاب جرقه های فکر بکر در طراحی نشانه (لوگو) به قلم نگاشته شده است. در معرفی کتاب نیز آمده:
کتاب جرقه هایی از فکر بکراز هفت فصل تشکیل می‌شود. کتاب با فصلی به نام مرحله‌های نخست شروع می‌شود که شامل سه مرحله مفید برای هر برنامه نشانه(لوگو‌سازی) است که با شروعی مناسب در مرحله‌های ابتدایی، گردآوری داده‌های لازم و الهام گیری از ایده‌ها، می ‌تواند برای تکمیل پردازش تصویرها هنگام آماده کردن یک ارائه نهایی، مفید باشد. پنج فصل بعدی که نمادها، نشانه ها ی خاص نشانه‌های حرفی، نشانه و نماد و علامت ها هستند. با انواع متفاوت لوگوها و عناصر نشانه (لوگو) سروکار دارند که در طول کار بر روی طرح نهایی، قابل کشف و درک هستند. اگر هدف شما به وجودآوردن سبکی خاص در یک نشانه باشد، به جست‌وجوی ایده‌ها در فصلی بپردازیدکه با نوع کار شما بیشترین هم‌خوانی را دارد وبه خوبی آن را شرح می‌دهد. تنها سپس از اطمینان در عدم آن را شرح می دهد و تنها پس از اطمینان در  موضوع با کار است که باید به دیگر فصل های کتاب مراجعه نمایید.
برشی از کتاب
آیا روی نشانه‌ای کار می‌کنید که ترکیبی از یک علامت (یک نماد ساده یا تصویری یا حرف نشانه) و یک یا چند کلمه حرفی است؟ اگر چنین طراحی را در دست دارید نیاز به پیداکردن روش های مناسب برای ترکیب عناصر نشانه خود با یک واحد دیگر کامل کننده و جذاب دارید. پیش از دست به کار شدن به هر حال باید تصمیم بگیرید اول بر روی کدام یک کار می کنید: نماد آرم یا نوشته آن.
بیشتر وقت ها طراحان پیش از آن که به دنبال یافتن راه‌های عرضه حروف نماد باشندبه جمع ‌بندی از ایده‌هایی که برای طرح آن دارند می پردازند. دلیل چنین کاری بیشتر گرایش نمادها به نکته‌های موضوعی متمرکز د رآرم است و بعداز طراحی نماد (حداقل به شکل طرح اولیه) است که مشخص می‌شودکدام فونت و چه سبک حروف چینی و چه نوع اجرا می تواند در تکمیل وظیفه ای که به عهده نشانه است باید با قوی‌ترین ابزار زیباشناسی و با تمرکز به پیام رسانی موضوع،تاثیرگذارتین نمایش را داشته باشد.
کتاب جرقه‌های فکر بکر در طراحی نشانه‌(لوگو)در «انتشارات کتابسرای میردشتی» چاپ شده. برای مطالعه بیشتردر مورد کتاب جرقه های فکر بکر در طراحی نشانه به این صفحه رجوع کنید. هم چنین با ورود به صفحه کتاب‌های مبانی هنرو گرافیک می‌توانید سایر کتاب‌های این حوزه را مطالعه کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر