گروه محصولات

چاپ دوم کتاب «مبانی فرم فیلم» منتشر شد.

1402/12/7 دوشنبه

کتاب مبانی فرم فیلم به قلم  محمدحسین نیرومند نگاشته شده است. در این کتاب، ضمن اشاراه به برخی از نماها و صحنه‌های سینمایی و نحوه‌ی ارتباط آن با دید فووآل، به اهمیت بیانگری فرم و فهم فیلم نیز پرداخته شده است. این کتاب بر این نکته تاکید دارد که: ما فیلم را به دلیل شناخت نظام آن نمی‌فهمیم،‌بلکه بر عکس به دلیل فهم فیلم، آن را درک می کنیم.

گزیده‌ای از کتاب 

به نظر می‌رسد که سازماندهی عناصر بصری باید براساس دیدفووآل و شبکیه چشم انجام پذیرد. سطح شبکیه چشم را باید به نوعی کادر یا نمای درون چشم نام نهاد. از آن‌جا که کانون‌های تمرکز بر لکه زرد منطبق می‌شوند از این‌رو ، می توان قاب تصویر را محدوده‌ی کانون‌های تمرکز یا همان تثبیت‌ها دانست. این تغییر وقتی بهتر فهمیده می‌شود که بدانیم، ‌معمولا یک نما از یک کانون تمرکز اصلی و تعدادی بسیار محدودی از کانون‌ تمرکز اصلی و تعدادی بسیار محدوی از کانون‌های توجه فرعی تشکیل شده است که وظیفه‌ی پیش برد روایت بر عهده دارند. به طور معمول سطح تصویر از تعداد زیادی نشانه‌های تصویری برخوردار است که هر یک می توانند یک کانون توجه فرعی محسوب شوند. کانون‌هایی که قادرند در مسیر خوانش چشم بیننده خلل ایجاد کنند. حذف این کانون‌های مزاحم به اشکال مختلف انجام می پذیرد. (که در فصل‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت)

برای سفارش آنلاین این کتاب، اینجا کلیک کنید.

 

انصراف از نظر