چرا بچه من حرف گوش نمی ده؟ چ2

کد شناسه :52737
چرا بچه من حرف گوش نمی ده؟ چ2

کتاب چرا بچه‌ی من حرف گوش نمی‌ده؟ چه چیز و چگونه بگوییم تا فرزندان به ما گوش دهند؟به قلم ژان لوک اوبر و با ترجمه دکتر آذین حسین زاده نگاشته شده است. در معرفی کتاب نیز آمده:
پدر و مادر‌شدن، البته، شادی و لذت زیادی به همراه دارد. اما ماجرا به این شادگی هم نیست. پدر و مادر شدن نگرانی‌ها، پرسش و از کوره در رفتن هم دارد. گاهی اوقات، خشم و عصبانیت را هم باید به تمامی این ها اضافه کرد. به ویژه وقتی که ناچار می شویم تا مطلبی را ثدبار هم باید به تمامی این ها اضافه کرد. به ویژه که ناچار می‌شویم تا مطلبی را صدبار برای بچه‌ای تکرار کنیم و تازه به این نتیجه برسیم که گویا بچه اصلا صدایمان را هم نشنیده است!
کدام پدری و مادری است که د رمرحله ای از زندگی فرزندش با مشکل گوش‌دادن یا گوش‌ندادن او مواجه نشده باشد؟ تجربه‌ی من به عنوان روان‌شناس و هم ‌چنین تجربه‌همکارانم که مدام با ایشان د رحال مبادله‌ی آرا و عقاید هستم نشان می دهد که این مشکل جزئی از پنچ و شش مشکل اصلی و مدام پدر و مادرهاست. روزی نیست که ما روان‌شنان ها حداقل چند بار پدری و یا مادری را ملاقات نکنیم که درگیر این مسئله نباشد. 
بدین ترتیب، وقتی با طرافیانم درباره‌ی نوشتن این کتاب صحبت کردم با واکنش‌های متعددی و گاه عجیبی مواجه شدم، یعنی هر مخاطبی، بسته به موقعیتش، به این مسئله از زاویه‌ای خاص می‌نگریست.
برشی از کتاب
کودکی که حرف گوش نمی‌دهد اقدامی د رجهت جلب نظر شما نخواهد کرد. ابتدا این شما هستید که باید به سوی او بروید و نظرش را جلب کنید؛ به تدریج نوعی تعادل برقرا خواهد شد و کودک که به نوع دیگری از رابطه خود گرفته بود، رابطه جدید را از آن خود می کند.
کتاب چرا بچه‌ی من حرف گوش نمی‌ده؟ چه چیز و چگونه بگوییم تا فرزندان ما به ما گوش دهند؟ در «انتشارات کتابسرای میردشتی» به چاپ رسیده است. برای مطالعه بیشتر در مورد این کتاب و هم‌چنین دانلود کتاب چرا بچه ی من حرف گوش نمی‌ده؟ چه چیز و چگونه بگوییم تافرزندان‌ ما به ما گوش دهند؟ به این صفحه رجوع کنید. هم‌چنین با ورود به صفحه روانشناسی و روانشناسی کودک می توانید سایر کتاب‌های این حوزه را مطالعه کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر